CURS D72 - Disseny de pagines web

 

Curs D72 - Disseny de pàgines web

Nom: Alejandro Martínez Gas

Especialitat: alumne d'informàtica de batxillerat

 


Mòdul 1
Mòdul 2
Mòdul 3
Mòdul 4
Mòdul 5
Mòdul 6
Mòdul 7
Mòdul 8